shop@craft-o-clock.pl

Media społecznościowe

Wersje językowe
Menu
REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje i zwroty zostały opisane w punktach 7 i 8 Regulaminu Sklepu.

7. Reklamacja Produktu
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres Sklepu z punktu 1.1 lub w formie wiadomości e-mail na adres reklamacje@craft-o-clock.pl.
7.3. Opis reklamacji powinien zawierać: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, datę i rodzaj wystąpienia wady, (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, decyzję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub opis innych działań satysfakcjonujących Klienta, (3) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację. Klient może skorzystać z formularza reklamacji znajdującego się na stronie Sklepu.
7.4. Sklep ma 14 dni kalendarzowych na przygotowanie i wysłanie odpowiedzi na reklamację Klienta. Brak potwierdzenia wysyłki takiej odpowiedzi oznacza uznanie przez Sklep reklamacji za uzasadnioną.
7.5. Do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej nie jest konieczne odsyłanie produktu reklamowanego do Sklepu. Wystarczy do zgłoszenia dołączyć zdjęcia lub nagranie opisanej wady. Gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany w punkcie 1.1. Na przesłanie potwierdzenia wysyłki Produktu Klient ma 3 dni robocze. Brak informacji o wysyłce w tym terminie może skutkować brakiem podstaw Sklepu do uznania reklamacji lub wykonania rękojmi.

8. Prawo odstąpienia od umowy
8.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztu przesyłki zwrotnej do Sklepu, chyba że zostanie ustalone inaczej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sklepu z punktu 1.1 lub w formie wiadomości e-mail na adres reklamacje@craft-o-clock.pl.
8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od następnego dnia po objęciu Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż pracownik firmy świadczącej usługę przesyłki.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej.
8.5. Klient ma obowiązek nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sklepowi. By zachować termin wystarczy przesłać potwierdzenie odesłania Produktu na adres reklamacje@craft-o-clock.pl. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sklepu z punktu 1.1. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanych Produktów, chyba że zostanie ustalone inaczej.
8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl